Stop Spild Af Mad
facebook linkedin twitter instagram youtube blogger

Om organisationen

Foreningen Stop Spild Af Mad er efter sit formål en socialøkonomisk forening, der uegennyttigt arbejder nationalt og internationalt med forebyggelse af madspild og minimering af madspild i hele værdikæden fra jord til bord – gennem fx. oplysning, formidling, public affairs, nationale og internationale partnerskaber, en tænketank, kampagner og lignende aktiviteter.

Foreningen Stop Spild Af Mad har tillige til formål at arbejde nationalt og internationalt for at frembringe, finde og udbrede konkrete løsninger, som kan forebygge og minimere madspild.

Foreningen har et landsdækkende sigte og er almennyttig og uafhængig af politiske, religiøse og kommercielle interesser.

Stop Spild Af Mad blev stiftet af Selina Juul den 31. juli 2008 som et frivilligt og selvstændigt non-profit, privat initiativ. Den 16. november 2016 blev Stop Spild Af Mad formelt omdannet til en forening.

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie har siden 2016 været samarbejdspartner til foreningen Stop Spild Af Mad. Foreningen Stop Spild Af Mad har således gennemført flere aktiviteter og projekter om madspild med deltagelse af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie.