Stop Spild Af Mad
facebook linkedin twitter instagram youtube blogger

Om madspild

Hvorfor er det en god idé at mindske dit madspild? Fordi:

  • Din familie vil kunne spare over 7.000 kr. om året ved at mindske madspild.
  • Du vil kunne spare op til 4 timer i madindkøb hver måned.
  • Du vil være med til at mindske miljøbelastning og CO2-udledning.
  • Du vil være med til at passe på Jordens i forvejen knappe ressourcer samt mindske naturbeslaglæggelsen.
  • Du vil opføre dig ansvarligt i en verden, hvor på verdensplan hver 9. barn, kvinde og mand mangler mad.
  • Du vil være med til at inspirere din omgangskreds og på lang sigt hele fødevareværdikæden til at mindske madspild.

Stop Spild Af Mad bevægelsen er etableret for alle, der ønsker at bidrage med tanker, ideer og handlinger til, hvordan vi kommer madspild til livs. Et liv med omtanke for hverdagens forbrug er også et liv med omtanke for miljøet. At komme madspild til livs resulterer i mindsket CO2-udledning og derved i mindre drivhuseffekt og dermed i en opbremsning af den globale opvarmning.

I 2050 er vi 9 milliarder mennesker på Jorden. Til den tid bliver der brug for alle de fødevarer, vi kan producere – og vi kan ikke fortsætte med spild af mad, som vi gør i dag, hvor en tredjedel af al verdens mad går til spilde. Madspild er ikke bare et klima- og et miljøproblem, det er også et ressourceproblem.