Stop Spild Af Mad
facebook linkedin twitter instagram youtube blogger

Strategisk erhvervspartner

Fremhæv jeres arbejde for mindre madspild gennem et strategisk erhvervspartnerskab med Stop Spild Af Mad

Send en mail til Stop Spild Af Mad, hvis din virksomhed vil mødes og snakke om mulighederne for et strategisk erhvervspartnerskab. Mail: info@stopspildafmad.org

Et strategisk erhvervspartnerskab skal baseres på en konkret sag; fx en kampagne, produkt, indsats eller projekt. Et samarbejde består i udvikling og fremhævelse af de gode initiativer mod madspild. Det kan for eksempel være:

 • Reduktion af madspild internt i virksomheden
 • Kampagner, projekter, aktiviteter og events om madspild
 • Projektudvikling indenfor måling, reduktion og forebyggelse af madspild
 • Handlingsanvisning til forbrugerne ift. reduktion og forebyggelse af madspild
 • Donation og distribution af overskudsvarer

Forskellige virksomheder i fødevareværdikæden har forskellige muligheder for at forebygge og reducere madspild, derfor har vi listet mulige branchespecifikke sager, vi for eksempel kan indgå et partnerskab omkring:

Producenter, industri og landbrug:

 • Produkter fremstillet af rest- og biprodukter eller klasse II fødevarer
 • Initiativer for mindsket madspild i produktionen
 • Procedure for anvendelse af rester fra produktionen
 • Initiativer for forbedret mængdetilpasning
 • Emballage, der forlænger holdbarhed
 • Opbevaring og sortsoptimering, der sikrer holdbarhedsforlængelse

Grossister:

 • Øget udbud og salg af klasse II fødevarer
 • Systemer for bedre forecast
 • Initiativer for salg af datovarer
 • Donation af overskudsvarer

Restauranter, kantiner og foodservice:

 • Madspildsreduktion i buffeter
 • Kommunikation til gæster om madspild
 • Anvendelse af rest- og biprodukter og/eller klasse II fødevarer i retterne
 • Systematisk madspildsforebyggelse og ressourceudnyttelse i produktionen
 • Initiativer mod tallerkenspild
 • Doggybags
 • Forbedret forecast
 • Donation af overskudsmad

Detailhandel:

 • Løssalg på vægt
 • Fravigelse af mængderabatter
 • Kommunikation til forbrugerne
 • Tilpasse sortiment til salg
 • Prisreduktion for datovarer
 • Smart emballage
 • Single sortiment
 • Introduktion af nye varer eller produkter, der er madspildsreducerende

Vurdering af en partner

Før vi indgår et samarbejde med en virksomhed, vurderer vi, om der kan være eventuelle risici ved et fremtidigt samarbejde. For Stop Spild Af Mad er troværdighed afgørende, og derfor har vi brug for et dybdegående kendskab til de virksomheder, vi samarbejder med.
Her vurderer vi på følgende parametre:

 • Virksomhedens vision og mål for arbejdet med madspildsreduktion
 • Virksomhedens profil i forhold til Stop Spild Af Mad’s sag, herunder virksomhedens eget madspild.
 • Virksomhedens portefølje af produkter, ydelser og initiativer, som bidrager til Stop Spild Af Mad’s sag
 • Virksomhedens kommunikation om madspild og bæredygtigt forbrug i det hele taget

Vi går ikke på kompromis med sagen

Stop Spild Af Mad er en uafhængig organisation, og vi afholder os ikke fra at forholde os kritisk til forskellige sager, blot fordi vi har et samarbejde med en virksomhed.
Dette er vigtigt for at sikre troværdighed i et samarbejde; både for virksomheden og for Stop Spild Af Mad.

For at sikre en høj troværdighed af resultater og kommunikation, vil en uafhængig tredjepart kvalitetssikre de løbende fremskridt og resultater for kampen mod madspild ift. den indgåede samarbejdsaftale mellem virksomheden og foreningen Stop Spild Af Mad.

Det hele starter med et møde og en sag

Virksomheder og indsatser mod madspild er forskellige og individuelle både i type og volumen, og derfor vil ethvert samarbejde starte med et møde, hvor vi identificerer fælles fodslag og sag, som ville kunne være omdrejningspunkt for et strategisk erhvervspartnerskab.

Økonomisk støtte til kampen mod madspild

Stop Spild Af Mad gennemfører en række madspildsreducerende indsatser for bl.a. udsatte og borgere, der lever i fødevarefattigdom. Initiativerne udføres i samarbejde med foreningens mange frivillige, men kræver mange ressourcer at koordinere og gennemfører. Et erhvervspartnerskab med foreningen Stop Spild Af Mad skal være med til at sikre, at der fortsat er ressourcer til disse initiativer. Størrelsen på jeres virksomheds bidrag til foreningens arbejde afhænger af de konkrete initiativer, der aftales mellem jer og Stop Spild Af Mad. Finansiering kan både være i form af engangsbetaling, fast årlig betaling eller en finansiering, der er afhængig af samarbejdets resultater.